Mężczyźni są z Marsa a kobiety z Wenus
    
Fight!
Mimo że od wieków przedstawiano podział świata na dwa oddzielne: męski i żeński, to jednak podkreślano, że przeplatają się one i uzupełniają. Nie byłoby mężczyzn jako przeciwnej płci, gdyby nie istniały kobiety i odwrotnie.

Rozwój nauki, rewolucja kulturalna spowodowały, że zaczęto uważniej przyglądać się tym twierdzeniom. Znalazła się grupa osób, która uznała, że taki podział został stworzony przez mężczyzn w zdominowanym przez nich świecie. To mężczyźni ustalili podział ról w społeczeństwie, gdzie tylko oni mieli dostęp do edukacji, dobrej pracy itp. Powstał ruch zwany feminizmem, który walczył o prawa kobiet. Kilkadziesiąt lat przemian społecznych i kulturowych doprowadziło do tego, że obecnie sytuacja kobiet wygląda dużo lepiej. Jednak chęć wyeliminowania różnic między płciami doprowadziła do tego, że teraz gubimy się w tym, co kobiece, a co męskie i czy faktycznie jakaś odmienność istnieje. Każdy ma swoje zdanie na ten temat, w różnych środowiskach panują odmienne poglądy.

Natalia Wietecha, Maksim Lagoshin Copyright©2009
Wygląd został dostosowany do Windows Internet Explorer 8 i Mozilla Firefox 3.0.10